Laravel 4

 1. Brunn

  2014-01-29 Administrator Estonia

  Laravel 4 õppevideod 1-15 http://phpacademy.org poolt:
  http://www.youtube.com/playlist?list=PLYDtDYFz6ulhdIN3yQf3oTCEoC8mMofiK

  Lihtsalt lingid...
  Alustuseks: http://laravel.com/docs/quick
  Foorum: http://forums.laravel.io
  Lisad: http://bundles.laravel.com
  https://laracasts.com/series/laravel-from-scratch
  http://daylerees.com/codebright/architecture
  https://tutsplus.com/course/whats-new-in-laravel-4/
  http://cheats.jesse-obrien.ca Laravel Cheat Sheet
  http://www.laravel-tricks.com
  http://maxoffsky.com/code-blog/tutorial-creating-a-blog-in-laravel-from-scratch-part-1-overview/
  http://laravelbook.com/laravel-architecture/ arhidektuurist
  http://www.codeforest.net/laravel4-simple-website-with-backend-1
  https://medium.com/laravel-4
  http://laravelsnippets.com
  http://builtwithlaravel.com

 2. Brunn

  2014-02-02 Administrator Estonia

  Õppevideod: http://andrewperkins.net/laravel
  Youtube nimekiri: http://www.youtube.com/playlist?list=PL09BB956FCFB5C5FD
  Peatükid:
  1 Installation and Configuration
  2 Migrations and Artisan
  3 Controllers, Restful Actions, Passing Data and Routing
  4 Views, Blade, and Layouts
  5 CRUD – Retrieving Data with Eloquent
  6 CRUD – Creating with Eloquent
  7 Validating Data
  8 CRUD – Updating Data with Eloquent
  9 CRUD – Deleting Data with Eloquent
  10 Security
  Kõikide peatükkide juures on ka lähtekood.

 3. Brunn

  2014-02-06 Administrator Estonia

  http://hub.tutsplus.com/search?utf8=%E2%9C%93&search%5Bkeywords%5D=Laravel päris palju põhjalikke näiteid

 4. Brunn

  2014-02-06 Administrator Estonia

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=fWMK3SS8a1s jutt on küll pikk, kuid lühemalt, lapata läbi kaust vendor/laravel/framework/src/Illuminate. Kuidas kõik need põhilised 28 lisatud komponenti siis funktsioneerivad ja milline on siis süntaks, ülesehitus.

 5. Brunn

  2014-02-07 Administrator Estonia

  Blogi aplikatsioon:
  http://www.youtube.com/playlist?list=PLLJSbW-UxRIyQPn9w7blWuHohTxVRDdas
  Foto aplikatsioon:
  http://www.youtube.com/playlist?list=PLLJSbW-UxRIwYbt7lgh6ueCCMsOuvZojj
  Lähtekoodid ja õpetused tekstis toon mingil ajal samuti ära.
  https://github.com/fallendown

 6. Brunn

  2014-02-07 Administrator Estonia

  Laravel Administrator Documentation
  Lähtekood: https://github.com/FrozenNode/Laravel-Administrator
  Kodulehekülg: http://administrator.frozennode.com

 7. Brunn

  2014-02-08 Administrator Estonia

  Sublimesse Laravel kiirnäidete ja Artisani funktsionaalsuse lisamine:
  http://code.tutsplus.com/tutorials/pro-workflow-in-laravel-and-sublime-text--net-30695
  https://github.com/gnarula/sublime-laravelgenerator
  https://github.com/JeffreyWay/Laravel-4-Generators
  http://tutsplus.s3.amazonaws.com/tutspremium/courses_%24folder%24/WhatsNewInLaravel4/9-Generators.mp4
  http://code.tutsplus.com/articles/introducing-nettuts-fetch--net-23490
  https://github.com/CodepadME/laravel-tricks veebilehe http://www.laravel-tricks.com lähtekood.
  http://maxoffsky.com

 8. Brunn

  2014-02-09 Administrator Estonia

  http://www.terrymatula.com Laravel Application Development Cookbook raamatu autor.
  http://jasonlewis.me/laravel-tutorials
  http://matthewmachuga.com/screencasts.html
  hwybigname
  http://vimeo.com/38386750 käi läbi Laraveli kaustade struktuur.
  http://vimeo.com/38437179 Laraveli ruutimise loogika.

 9. Brunn

  2014-02-20 Administrator Estonia

  Laravel katsetamine veebiserveris:
  http://www.sitepoint.com/getting-started-laravel-nitrous-io
  https://www.nitrous.io