Laravel paigaldus Estobuntu 12.08 LAMP juurde

4112 vaatamist
 1. Brunn

  2014-01-27 Administrator Estonia

  Raamistik alla laadida: https://github.com/laravel/laravel ja lahti pakkida kujul:
  kaustad:
  app
  bootstrap
  public
  failid:
  artisan
  composer.json
  CONTRIBUTING.md
  phpunit.xml
  server.php

  Terminali käsk: sudo nautilus ja liikuda kaustades tagasi juurikasse ja edasi kausta var/www.
  Terminal jääb lahti, et lahtipakitud failid ja kaustad kopeerida www kausta, et jääks järgmised kataloogid ja failid:
  kaustad:
  var/www/app
  var/www/bootstrap
  var/www/public
  failid:
  var/www/artisan
  var/www/composer.json
  var/www/CONTRIBUTING.md
  var/www/phpunit.xml
  var/www/server.php nimeta ümber index.php

  Edasi avada uus terminal : sudo -i ja liikuda tagasi cd .. ja cd .. juurikasse ja siis juba kausta cd var/www.
  Käivita terminalis composer: curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
  juhul kui curl on paigaldamata siis enne: apt-get install curl ja edasi:
  curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
  php composer.phar install

  Eeltöö tehtud peaks tulema sellelt aadressilt http://localhost/ tervitus: "You have arrived" .

  Uue projekt kompilleerimine terminaliga:
  php composer.phar create-project laravel/laravel lp --prefer-dist projekti kausta nimi on lp.

 2. Brunn

  2014-01-27 Administrator Estonia

  Apache seadistamine:
  sudo a2enmod rewrite
  sudo gedit /etc/apache2/sites-available/default

  	DocumentRoot /var/www
  	<Directory />
  		Options FollowSymLinks
  		AllowOverride all
  	</Directory>
  	<Directory /var/www/>
  		Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  		AllowOverride all
  		Order allow,deny
  		allow from all
  	</Directory>

  sudo /etc/init.d/apache2 restart

 3. Brunn

  2014-01-27 Administrator Estonia

  Kaustale kirjutamisõigused app/storage määrata ja lisada faili app/routes.php lõppu read:

  Route::get('users', function()
  {
    return 'Kasutajad!';
  });

  ja avades aadressi http://localhost/public/users saame vastuseks Kasutajad.

 4. Brunn

  2014-01-27 Administrator Estonia

  NB!See kõik on mõeldud lokaalses arvutis kasutamiseks, mitte avaliku ligipääsuga serveris.